fff 20 maja zmarł Profesor Michał Nawrocki. Miał 75 lat.

Trudno się pisze wspomnienie z użyciem czasu przeszłego. Bo właśnie trzeba napisać w czasie przeszłym o Michale Nawrockim. W życiu, w różnych okresach naszej historii naukowej , społecznej i politycznej pełnił wiele funkcji, które przy samym wyliczeniu już mówią jakim BYŁ człowiekiem. Był fizykiem, wiernym swojej Uczelni przez całe życie – od studiów zaczynając. Kierował zespołami naukowców, stowarzyszeniami, Uniwersyteckim Związkiem zawodowym „Solidarność (także w podziemiu). BYŁ Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Prorektorem UW (odznaczony Krzyżem Kawalerskim RP za zbudowanie nowej biblioteki UW), członkiem i Prezesem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk.

            Judasz nie przestaje fascynować. Po wiekach złej prasy stał się źródłem inspiracji dla pisarzy, dziennikarzy, chętnie sięgają do tej postaci również reżyserzy filmowi. Co ciekawe pojawiły się nawet nowe ujęcia teologiczne. Chodzi o takich autorów jak Geza Vermes i Hyam Maccoby. Ten pierwszy jest autorem fundamentalnych ustaleń na temat postaci występujących w Nowym Testamencie, ten drugi natomiast podstawowej pracy właśnie na temat mitu Judasza stojącego u źródeł chrześcijańskich wyobrażeń na temat Żydów i judaizmu. Pisze Maccoby: „Może się wydawać, że to dziwny zbieg okoliczności, iż spośród dwunastu uczniów Jezusa ewangeliczna opowieść czyni zdrajcą akurat tego, którego imię jest równocześnie nazwą narodu żydowskiego”. I dodaje: „Został wyznaczony do odegrania zgubnej dla niego, lecz niezbędnej mitologicznej roli, właśnie ze względu na swoje imię”. W taki oto sposób Judasz stał się „figurą sprawczą” historii. Już nie fakty interesują wyznawców Jezusa, ale fantazyjne wyobrażenia.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY UPOWSZECHNIANIA NAUKI PAN W 2017 r.

I. Udział czynny w komitetach

1.Inicjatywa Obywatele Nauki. Sekcja „popularyzacja nauki” (Patrycja Dołowy, Magdalena Fikus). Udział w dwu sesjach wyjazdowych w Mądralinie. Praca nad tekstem „propozycji”. Podsumowanie sytuacji w sprawie nowej ustawy – zebranie dyskusyjne w maju 2017

2. Konsultacje w sprawie szkolnych Debat Oksfordzkich. Dwie debaty w LO typu Montessori: „O sytuacji cudzoziemców w Polsce” i „Szczepionki- temat kontrowersyjny” (Magdalena Fikus, Patrycja Dołowy).

3. Udział w Radach (jako przedstawiciel RUN PAN): Zgromadzenie Ogólne PAN, Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, Festiwal Nauki Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, Jury konkursu „Popularyzator Nauki” (Magdalena Fikus). Uczestnictwo w jury konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki "Krok w przyszłość" (Paweł Rowiński).

Jednym z ważnych obiektów architektonicznych w centrum miasta jest zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, obecnie instytucja kultury działająca pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks wschodni EC1 pełni funkcje kulturalno–artystyczne oraz społeczne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą.

Inwestycja za 45,5 mln zł

 

ZDJBudujemy nowego Kopernika
ROZMOWA Z ROBERTEM FIRMHOFEREM, dyrektorem naczelnym Centrum Nauki „Kopernik”

 

Nagrody naukowe Bayer 20171204 8 Na początku grudnia 2017 r. w Warszawie wręczona została po raz pierwszy nagroda AgroBioTop, ufundowana przez firmę Bayer. To nowy program honorujący osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii, otwierające nowe perspektywy rozwoju rolnictwa.
Nagroda AgroBioTop służy wyróżnianiu aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokość nagrody to 5 000 euro.