W piątek 18 października w konkursie INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który odbywał się pod patronatem Obywateli Nauki zostało nagrodzonych ośmiu młodych naukowców. Jury pod przewodnictwem prezesa FNP prof. Macieja Żylicza, w skład którego wchodziło dwoje członków naszej Rady - dr Patrycja Dołowy i red. Krzysztof Michalski oraz wybitni popularyzatorzy nauki dr hab. Marcin Grynberg, dr Ilona Tańska i laureat zeszłorocznego konkursu INTER dr Paweł Rutkowski wyróżniło lek. med. Elizę Głodkowską-Mrówkę z WAM, dr Joannę Sułkowską z Wydziału Chemii UW, dr Remigiusza Worcha z Instytutu Fizyki PAN, dr Halinę Waś z Instytutu im. Nenckiego,  dr Konrada Juszczyka z Wydziału Neofilologii UAM,  dr Jana Guzowskiego z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dr Katarzynę Kamińską z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz dr Piotra Wasilewskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Laureaci otrzymali po 100 tys. złotych na realizację własnych badań naukowych. Każdy z uczestników miał pięć minut na zaprezentowanie w zrozumiały i przystępny sposób swojego interdyscyplinarnego projektu naukowego.

Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienia o wartości 3 tys. złotych. Otrzymali je: mgr Michał Choptiany z Wydziału Artes Liberales UW, dr Agnieszka Kaczor z Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie, mgr Anna Orylska z Wydziału Psychologii SWPS, dr Alicja Sielicka z Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr Sławomir Wacewicz z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dodatkowo nagrodę publiczności wartą 10 tys. złotych otrzymała lek. med. Eliza Głodkowska-Mrówka z WAM.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu Skills.