W związku ze zmiana miejsca zatrudnienia i wyjazdem zagranicę Redaktor Zagórski wystosował pismo do Prezesa PAN z prośbą o zwolnienie go z uczestnictwa w Radzie Upowszechniania Nauki PAN. Dziękujęmy Panu Redaktorowi za aktywny, ciekawy i inspirujący wkład do pracy RUN. Życzymy dalszych sukcesów.