Globalne ocieplenie będzie tematem LXXV Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Pomiary instrumentalne pokazują, że ostatnie 50 - 60 lat było najcieplejszym okresem od początku instrumentalnych pomiarów temperatury a wiek XX był najcieplejszym wiekiem II tysiąclecia.
Wg Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jest wysoce pewne, że za obserwowane, współczesne ocieplenie odpowiedzialny jest człowiek.
Współczesne ocieplenie, przejawia się w istotnych zmianach szeregu parametrów opisujących klimat Ziemi. Spodziewane w skali XXI wieku zmiany charakterystyk klimatu wskazują, z wysokim prawdopodobieństwem, na możliwość wystąpienia w wielu regionach istotnych, nieodwracalnych zmian klimatu Ziemi, co stwarzać będzie istotne zagrożenia dla żyjących tam ludzi.
O tym wszystkim będzie mówił prof. dr hab. Mirosław Miętus z Uniwersytetu Gdańskiego podczas spotkania zatytułowanego „Klimatyczna apokalipsa. Czy jest już za późno?”.

„Klimatyczna apokalipsa. Czy jest już za późno?”
LXXV Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Czwartek, 30 stycznia, godz. 18
Hotel Rezydent, Plac Konstytucji 3 Maja 3, Sopot
Wstęp wolny
Szczegóły: http://www.festiwal.gda.pl/kawiarnia/
Relacje wideo z poprzednich spotkań: www.tv.task.gda.pl/kawiarnia