Wybitny polski historyk, badacz dziejów kultury staropolskiej. Publicysta, autor licznych książek i esejów historycznych, za które był wielokrotnie nagradzany. W 2012 roku za całokształt twórczości został uhonorowany tytułem Warszawskiego Twórcy, przyznawanym co roku w ramach Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi w rozwoju nauki polskiej), Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Miał 88 lat.