Migotanie przedsionków to kolejna epidemia XXI wieku. Jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. W Polsce

...

Na rozmowę z prof. Henrykiem Skarżyńskim, otolaryngologiem, twórcą i dyrektorem Instytutu

...

Organizuję Akcję „Więcej Dobrej Nauki”, której celem jest wsparcie polskich naukowców (niezależnie

...

Globalne ocieplenie będzie tematem LXXV Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Pomiary

...

W związku ze zmiana miejsca zatrudnienia i wyjazdem zagranicę Redaktor Zagórski wystosował pismo do

...