Kadencja 2015-2018

 

prof_Fikusprof. dr hab Magdalena FIKUS

Przewodnicząca

Interesuje mnie biologia molekularna, która wyrosła z biochemii, w szczególności makrocząsteczki biologiczne: DNA, RNA, białka. Oznacza to także zainteresowania genetyką molekularną (geny w działaniu) i biotechnologią (zastosowania działania genów). Upowszechnianie wiedzy w różnych środowiskach i na różne sposoby jest moją pasją. Kocham polskie góry i czytanie książek. Różnych.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel kom. 602 78 14 56 


BHJDr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, prof. nadzw.

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

Wiceprzewodnicząca

Moja działalność naukowo-badawcza związana jest z ewolucją wirusów roślin
i oddziaływaniami między patogenem a gospodarzem. Prowadzone przeze mnie badania dotyczące struktury i stopnia zróżnicowania populacji wirusów, adaptacji do różnych gospodarzy oraz mechanizmów ewolucyjnych są niezbędne do zrozumienia ich epidemiologii, projektowania narzędzi diagnostycznych oraz rozwijania skutecznych strategii zwalczania chorób roślin. Nauka jest moją wielką pasją, ale zależy mi również na aplikacyjnych zastosowaniach uzyskiwanych wyników badań. Z moim zespołem badawczym opracowujemy czułe i skuteczne techniki diagnostyczne oraz innowacyjne metody w ochronie roślin przed wirusami. Z kolei w ramach Kliniki Chorób Roślin prowadzimy działalność usługową dla producentów i gospodarstw rolno-ogrodniczych w zakresie diagnostyki patogenów w roślinach uprawnych i ozdobnych. Jestem również bardzo zaangażowana w kształcenia młodej kadry naukowej oraz działalność popularyzującą i upowszechniającą naukę.
  

 pdolowy

dr Patrycja DOŁOWY
Sekretarz

Mam dwie wielkie pasje: naukę i sztukę. Pracowałam naukowo w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Praca w laboratorium trochę mnie nużyła, chciałam „wyjść do ludzi”. Jeszcze w czasie studiów doktoranckich zajęłam się działalnością społeczną. Marzyłam o upowszechnianiu nauki.

Po obronie doktoratu, w styczniu 2008 r. zostałam zastępczynią redaktora naczelnego magazynu popularnonaukowego "Academia", a następnie kierowałam działem popularnonaukowym w tygodniku "Przekrój". Obecnie publikuję teksty o nauce w kilku różnych magazynach, prowadzę warsztaty dla dorosłych i dzieci.

W 2012 r. stworzyłam Kawiarnię nauki dla rodziców i dzieci w Fundacji MaMa, która działa w warszawskiej MaMa Cafe

Jestem prezeską Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych i  wiceprezeską Fundacji MaMa. Tworzę fotografie inscenizowane, działam artystycznie w przestrzeni miast, piszę sztuki teatralne.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


cieslinski

 red. Piotr CIEŚLIŃSKI
Redakcja ”Gazety Wyborczej” Warszawa

Jestem fizykiem z wykształcenia i zamiłowania. Dziennikarzem zostałem przypadkiem, gdy na początku lat 90. w wakacje chciałem dorobić do skromnej pensji asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie Warszawskim, która wtedy była warta mniej więcej 25 dolarów. Wszedłem do żłobka na ul. Iwickiej, gdzie na początku mieściła się redakcja Gazety Wyborczej i już tam zostałem. W 1995 roku współtworzyłem nowy dział Nauki w „Gazecie Wyborczej”, jeden z pierwszych popularnonaukowych działów w polskiej prasie. Pracuję tam do dziś, od roku 2013 pełnię funkcję kierownika. Nadal szczególnie bliskie są mi nauki ścisłe, zwłaszcza fizyka i astrofizyka, ale często zdradzam je teraz na rzecz nauk o człowieku, biologii, genetyki, a przede wszystkim neurologii. Nasz mózg jest równie fascynujący i zagadkowy, jak ciemna energia i ciemna materia w kosmosie.


 

robert_firmhofer1.jpg

Robert FIRMHOFER
Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 


golik

Prof. Paweł GOLIK
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
http://www.igib.uw.edu.pl 

Genetyk i biolog ewolucyjny, wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii. Zajmuje się m.in. badaniem funkcji i ewolucji kodowanych jądrowo białek zaangażowanych w metabolizm RNA w mitochondriach, a także wykorzystaniem drożdży do modelowania ludzkich chorób związanych z zaburzeniami jądrowej kontroli ekspresji genomu mitochondrialnego. (fot.J.Ostałowski)


Mieczysław GRABIANOWSKI

Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jacek HENNIG

Prof. dr hab. Jacek HENNIG
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie;

Jestem przyrodnikiem, którego pasjonują wzajemne interakcje roślin i mikroorganizmów chorobotwórczych, do których dochodzi w środowisku. Moje badania dotyczą kaskady wydarzeń, począwszy od rozpoznania przez rośliny obecności intruzów poprzez uruchomienie reakcji obronnych do wytworzenia stanu odporności na infekcje. Więcej informacji o tematyce moich badań jest dostępne na http://plantpath.pl/. Moja pasją pozazawodową jest nurkowanie. Pochłania mnie studiowanie biologii morza a w szczególności biologii koralowców.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. służbowy: 22 592 5720 


Prof. Małgorzata KOSSUT

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego  PAN,


kowalski ryszard

 dr Ryszard KOWALSKI
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

Kierownik Zakładu Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii

Moje naukowe zainteresowania związane są z dydaktyką przedmiotów przyrodniczych, a szczególnie z edukacją środowiskową. Bliskie są mi także problemy biologicznych podstaw rolnictwa. Uważam, że dydaktyka przedmiotów przyrodniczych, którą zajmuję się na co dzień, jest sztuką motywacji i umiejętnością upowszechniania wiedzy, dlatego z ochotą angażuję się w organizację festiwali nauki. Przyroda ma dla mnie ogromną wartość i jest moją życiową pasją, dlatego poświęcam dużo czasu na jej poznawanie, a także na społeczną działalność sozologiczną.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 025 6431206,
tel. kom. 602688622


kulczykowska ewa

Prof. Ewa KULCZYKOWSKA

Instytut Oceanologii PAN

Byłam fizjologiem nerek, byłam radiobiologiem, miałam epizod dydaktyczny, jako fizjolog wśród farmakologów, od 25 lat jestem fizjologiem organizmów morskich…przez przypadek. Obecna pasja to badanie niezwykłych zachowań ryb, które nas ludzi mogą zadziwiać. Lubię być w ruchu, lubię by „działo się”, lubię nowe wyzwania i zadania. Teraz czas na popularyzację nauki, choć badań naukowych nie zamierzam zaniedbywać

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


   

redMichalski1.jpg

red. Krzysztof MICHALSKI
Polskie Radio, Warszawa

Krzysztof Michalski - Kierownik Redakcji Wiedza i Społeczeństwo w Programie I Polskiego Radia. Przygotowuje w radiowej Jedynce autorskie programy: „Wieczór Odkrywców” i „Ludzie nauki”, a także naukowe debaty w TVP Kultura. Zajmuje się głównie popularyzacją nauk ścisłych i techniki. Prowadzi także dyskusje o znaczeniu wiedzy dla rozwoju cywilizacji i o społecznych konsekwencjach rozwoju nauki i techniki („Zarodkowe komórki macierzyste – szansa, czy zagrożenie?”, „Blaski i cienie Internetu”, „Nauka i gospodarka”, „Czy zastąpią nas roboty?”).  

 

 


Prof. Lucjan PAWŁOWSKI


Ewa Pisula

 

prof. dr hab. Ewa PISULA
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Moje zainteresowanie naukowe mieszczą się w obszarze psychopatologii rozwojowej i dotyczą przede wszystkim zaburzeń rozwoju, a zwłaszcza autystycznego spektrum zaburzeń. Prowadzę także badania nad psychologiczną sytuacją rodzin dzieci z trudnościami rozwojowymi, w tym. m.in. nad profilami stresu u rodziców różnych grup dzieci, radzeniem sobie z obciążeniami i możliwościami wspierania rodzin. Aktualnie jestem zaangażowana w dwa główne kierunki badań: możliwości wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz neuropoznawcze funkcjonowanie dziewcząt z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (to bardzo słabo poznany obszar, zaburzenia te znacznie częściej występują bowiem u osób płci męskiej i ich właśnie dotyczy większość badań).


DRomanowska1_1.jpg

red. Dorota ROMANOWSKA
Redakcja Newsweek, Warszawa

Każde nowe, zaskakujące, nieprzewidywalne odkrycie wymaga sprawdzenia co samo w sobie jest intrygujące. Najbardziej ciekawie jest zaś wtedy, gdy za odkryciami stoją niezwykli ludzie – wielcy uczeni i wielkie osobowości. Najbliższe mi są badania pojedynczych komórek tworzących nasze ciało oraz grup komórek zlokalizowanych w mózgu.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. sluzbowy: 22 23 21 073

 

 

 


Rowinski_foto.JPG

Prof. dr hab. Paweł M. ROWIŃSKI
Wiceprezes PAN

Zajmuję się szeroko pojętą hydrologią, a zwłaszcza procesami fizycznymi zachodzącymi w rzekach. Szczególnie pasjonują mnie próby opisu różnorakich zjawisk językiem matematyki, również dużo czasu poświęcam badaniom eksperymentalnym prowadzonym zarówno w laboratoriach wodnych, jak i w naturalnych rzekach. Badania procesów fizycznych zachodzących w powierzchniowych wodach płynących zyskują szczególne znaczenie u progu XXI wieku, kiedy społeczeństwa uświadamiają sobie postępującą degradację tych wód – źródła energii i zdrowia. Coraz częściej należy uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji szczególnie dotyczących przedsięwzięć inżynierskich w korytach rzek, wykorzystywaniu rzek dla celów komunalnych, rolniczych czy też rekreacyjnych. Podejmowaniu właściwych decyzji musi towarzyszyć zrozumienie niezmiernie złożonych procesów zachodzących w korytach rzecznych oraz umiejętność przewidywania skutków różnorodnych działań antropogenicznych. Środkiem do zrozumienia oraz symulowania interesujących procesów jest ich opis językiem matematyki. run wisniewski

Prof. dr hab. Andrzej WIŚNIEWSKI
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Zajmuję się magnetyzmem i nadprzewodnictwem – bardzo ciekawymi dziedzinami fizyki. Zjawiska związane z magnetyzmem znamy od wielu wieków (igła kompasu), z polem magnetycznym obcujemy na co dzień (pole magnetyczne Ziemi), wykorzystujemy (często nie mając tego świadomości) w dziesiątkach urządzeń. Ciągle w tej dziedzinie dokonywane są nowe odkrycia, wytwarzane i badane materiały o intrygujących właściwościach. Z kolei nadprzewodnictwo, którego przejawem jest m. in. przepływ prądu elektrycznego bez oporu, jest wielkim wyzwaniem intelektualnym dla fizyków. Odkryliśmy wiele nowych materiałów wykazujących to zjawisko, a ciągle nie rozumiemy dobrze jego mikroskopowego mechanizmu. Chcę przekonywać „niezdecydowanych”, że fizyka może być wspaniałą przygodą całego życia. A poza fizyką? Moje zainteresowania to przede wszystkim Polska – to co dzieje się teraz w naszym kraju i nasza historia. Uprawiam turystykę górską, w lecie jeżdżę na rowerze, w zimie na nartach biegowych (najchętniej na Suwalszczyźnie), bardzo lubię pływać. Ostatnio z dużą przyjemnością (mam nadzieję, że obopólną) zajmuję się też wnukami i wnuczką. 


zabka marekProf. dr hab. Marek Michał ŻABKA

  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Biologii
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Powołany do RUN w r. 2015

Jestem zoologiem, a moje naukowe zainteresowania dotyczą taksonomii, bioróżnorodności, ekologii, ewolucji i historii rozmieszczenia pająków. Głównym obszarem moich badań jest Australia, Nowa Gwinea, Nowa Zelandia oraz tropikalne rejony Azji. Z racji geologicznego pochodzenia, klimatycznej historii oraz biotycznego zróżnicowania, obszary te stanowią naturalne laboratoria dla badań procesów ewolucyjnych, ekologicznych i biogeograficznych takich jak tempo i warunki specjacji, skuteczność dyspersji i kolonizacji, dynamika faun i flor wyspiarskich.

Jako promotor i opiekun naukowy, uczestniczę także w badaniach nad ekologią i bioróżnorodnością fauny krajowej.

Moją pasją jest popularyzacja nauki. Prowadzę otwarte wykłady dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wykłady i warsztaty w ramach Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowego, Uniwersytetu Dziecięcego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jestem autorem kilkudziesięciu prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach, a także artykułów popularyzujących przyrodę w czasopismach Wiedza i Życie, Świat Nauki, Focus, Dookoła Świata. W r. 2014 wydałem książkę „Pajęczy świat”, która ukazuje prywatne sfery pajęczego życia.

Jako nauczyciel akademicki prowadzę wykłady z zoologii, biogeografii, bioróżnorodności, ewolucjonizmu, agroturystyki, ekologii i ochrony przyrody.
Moje pozazawodowe zainteresowania dotyczą historii najnowszej, polityki, sportu i literatury faktu.