Profesora Włodzimierza Kunickiego –Golfingera, wybitnego mikrobiologa i wielce zasłużonego opozycjonistę wspomina Profesor Włodzimierz Zagórski . Tekst ukaże się w nowym piśmie internetowym, wydawanym przez Polską Akademię Umiejętności   tygodniku „PAUza”.

Patrz – załącznik.