To już 15 lat astronomicznej pasji młodzieży z włodawskiego Pulsara. Zjadą się nie tylko z Polski, aby wspólnie świętować jubileusz. Rozłożą pompowane planetaria. Zademonstrują własny radioteleskop słoneczny. W kawiarni naukowej debatować będą naukowcy z PAN i UW.

10 marca 2012 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, spotkają się młodzi miłośnicy astronomii skupieni w Szkolnym Kole Astronomicznym PULSAR, aby świętować piętnastolecie swojej działalności. Udział zapowiedziało kilkudziesięciu absolwentów, którzy przyjadą z całego kraju i z zagranicy oraz dość liczna grupa gości zaproszonych, w tym naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Rady Upowszechniania Nauki Polskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Wydarzeniem wyjątkowym spotkania, będzie interdyscyplinarna otwarta debata, utrzymana w luźnej kawiarnianej atmosferze, z udziałem twórców nauki i jej popularyzatorów z PAN, UW i RUN. Goście podejmą dyskusję nt. "Czy do Życia potrzeba Planety" moderowaną przez Dr Patrycję Dołowy z RUN i Academii, a poprzedzoną wprowadzeniem Bartosza Głogowskiego z Pulsara.
W debacie udział wezmą:
- Dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne M. Kopernika PAN; - Prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN; - Dr Adam Tarnowski, Wydział Psychologii UW.
Prócz tego gościnny wykład, poświęcony wyjaśnieniu paradoksu stałości składu chemicznego gwiazd ciągu głównego niezależnie od ich wieku, wygłosi prof. Stanisław Hałas z IF UMCS w Lublinie.

Więcej...

Program Jubileuszu