Szkolne Koło Astronomiczne PULSAR w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II LO we Włodawie obchodziło uroczyście 15-lecie założenia i pracy. Włodawa (16 tys. mieszkańców) leży u zbiegu granic Białorusi, Ukrainy i Polski, na pograniczu trzech kultur. W Polsce wszyscy znają to miasteczko z komunikatów radiowych   - „poziom Bugu we Włodawie podniósł się /obniżył  o …”. Tymczasem mogłoby być sławne ze względu na  Pulsara i rzesze młodych ludzi, którzy wpatrują się tam w niebo od 15 lat. Pulsar powstał z inicjatywy 17-letniego ucznia Konrada Smolińskiego i od początku jest oczkiem w głowie pana mgr Mirosława Trociuka - nauczyciela fizyki i astronomii w obu szkołach. Bogatą historię  koła i sukcesów jego członków  znaleźć można pod  http://pulsar.elbi.pl/historia.php

     Jubileusz 15-lecia Szkolnego Koła Astronomicznego Pulsar we Włodawie obchodzono na wiele sposobów. Był czas na podziękowania dla wszystkich zasłużonych z władz regionu, władz edukacyjnych, nauczycieli, dyrektora szkoły.  Bardzo ciekawy wykład  o ostatnich odkryciach planet i poszukiwaniu drugiej Ziemi  wygłosił członek Koła Pulsar Bartosz Głogowski. W otwartej debacie - Kawiarni Astronomicznej „Czy do życia potrzeba Planety?" udział wzięli dr Wojciech Spych (astrofizyk, CAMK PAN), dr Adam Tarnowski (psycholog, UW), prof. Magdalena Fikus (biolog, IBB PAN). Spotkanie prowadziła dr Patrycja Dołowy (RUN PAN). Kawiarnia odbyła się pod patronatem i z inicjatywy Rady Upowszechniania Nauki PAN. Wprowadzeniom w temat towarzyszyła bardzo  ożywiona dyskusja: największe zainteresowanie obecnych budziło pytanie o możliwość istnienia pozaziemskich cywilizacji i perspektyw porozumienia się z hipotetycznymi „obcymi”. Odpowiedzi są dwie: dobra i zła. Dobra – z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że we Wszechświecie powinny się znaleźć warunki do istnienia Życia, choć trudno wyobrazić sobie w jakiej formie. Zła odpowiedź (w każdym razie dla entuzjastów spoglądania w niebo), że w ramach tego, co wiemy o prawach fizyki dwukierunkowe, porozumienie z „nimi” nie jest możliwe.

pulsar

fot. Copyright Mirosław Mlekicki

     Prof.. Stanisław Hałas (UMCS) podjął próbę rozwiązania paradoksu stałości składu chemicznego gwiazd ciągu głównego, a potem już była sama radość i rozrywka:  zespół flamenco, wspomnienia i plany na przyszłość, jak to na jubileuszach bywa. RUN otrzymała śliczną statuetkę „Pulsara”. Dziękujemy!

     Życzymy Kołu dalszych lat działań i sukcesów. Najbliższe zadanie to budowa planetarium, do którego „serce – projektor” młodzież otrzymała za Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (przy dużej konkurencji chętnych instytucji). Na pewno jeszcze we Włodawie zagościmy…

RUN_odbiera_Pulsara

fot. RUN odbiera Pulsara