Uporządkowanie sfery finansowej upowszechniania nauki. Rozpatrzenie możliwości utworzenia jakiejś formy przygotowywania kadr „naukowych komunikatorów”. Uwzględnianie i premiowanie podobnej działalności jako dorobku zawodowego indywidualnego i instytucjonalnego. Takie postulaty padły 16 maja podczas posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biorący w nim udział Prof. Magdalena Fikus, Prof. Jan Madey i Dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer przedstawili wcześniej opinie o rozwoju popularyzacji nauki w Polsce. Mowa zatem była o Festiwalach Nauki i imprezach im towarzyszących, o Funduszu na Rzecz Dzieci i Centrum Nauki Kopernik i także sieci podobnych instytucji w Polsce, Europie i na świecie. Po prezentacjach wywiązała się ożywiona dyskusja. Rozmawiano m.in. o podobnej działalności w uczelniach wyższych, o zanikaniu autorytetu intelektualistów, o konieczności przeciwdziałania nienaukowym tendencjom w opiniach społecznych oraz o roli uniwersytetów Dzieci i UTW.