Szanowni Państwo!

Koledzy i Koleżanki!

Nauka jest dla naukowca chlebem powszednim. Otaczamy się nią na co dzień i staje się ona przez to nieodłączną i wręcz oczywistą częścią naszej rzeczywistości. Jednak w dobie tak szybkiego rozwoju naukowego i technologicznego, nawet naukowcom nie jest prosto nadążyć. Zamykamy się więc w, często bardzo wąskich, specjalizacjach i nie mamy czasu na opowiadanie o tym, co nas pasjonuje w sposób przystępny dla szerszej publiczności.

               Z tego względu Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk chciałaby zaapelować do Państwa - Naukowców, o pomoc w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Takie społeczeństwo będzie się tworzyć wtedy, kiedy w sposób jasny i przejrzysty o nauce będą mówić fachowcy. Kiedy będziemy pokazywali, że nauka, która nas otacza i tworzy nasz świat może być wyjaśniania merytorycznie w sposób przystępny dla szerokiego odbiorcy. Zachęcamy więc Państwa do współtworzenia wydarzeń upowszechniających naukę w różny sposób, czy to przez festiwale nauki, kawiarnie naukowe, wykłady, warsztaty, blogi popularnonaukowe czy audycje w szeroko pojętych mediach. Zachęcamy również do dialogu popularnonaukowego na specjalistycznych konferencjach naukowych. Sami jesteśmy przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych i głęboko wierzymy, że nasze wzajemne porozumienie oraz tworzenie dobrze funkcjonujących zespołów interdyscyplinarnych będzie możliwe, jeśli sami będziemy do siebie mówić o naszych wąskich specjalnościach w sposób przystępny dla fachowców z innych dziedzin.

               Zdajemy sobie sprawę, że popularyzacja nauki nie zawsze jest dostrzegana i doceniana tak bardzo, jak byśmy chcieli. Wiemy również, że często jest traktowana jako działalność dodatkowa w naszej pracy naukowo-dydaktycznej. Dlatego też chcemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby upowszechnianie nauki w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym stało się ważnym i docenianym elementem pracy naukowca i aby w świetle nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym III misja uczelni była ważnym elementem działalności szkół wyższych.

Licząc na Państwa zrozumienie i wsparcie działań upowszechniania nauki,

 Łączę wyrazy szacunku,

W imieniu Rady Upowszechniania Nauki PAN

                                                                                              Przewodniczący

Prof. dr hab. Paweł Golik