golikW dniach 26-27.09.2019 w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu odbyły się warsztaty ,,Nowoczesne metody wykrywania i identyfikacji wirusów roślin” w których udział wzięli studenci kierunków przyrodniczych.

Podczas warsztatów odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB, Kliniki Chorób Roślin oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB. Studenci mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem technik biologii molekularnej np. izolacja RNA z roślin, przygotowanie i przeprowadzenie reakcji izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych, a także wykonania testów biologicznych w szklarni. Podczas drugiego dnia warsztatów studenci przygotowywali preparaty do obserwacji w transmisyjnym i skaningowym mikroskopie elektronowym, a także mieli możliwość zwiedzenia Centrum BOKIGZ. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami dotyczący zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN. Główną organizatorką warsztatów jest dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, Komitetu Nauk Agronomicznych PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN.

XVII Letnie Spotkania z Nauką nad jeziorem Wdzydze ruszają już 6 lipca o godzinie 20:00 - inauguracyjny wykład wygłosi prof.  Magda Fikus!

Organizatorami i współorganizatorami Spotkań są Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Instytut Oceanologii PAN, Rada Upowszechniania Nauki, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Każdy wykład poprzedzony jest Oranżerią dla dzieci (zabawa naukowa z dziećmi zaczyna się o 18:30) - oczywiście dorośli też są mile widziani.

Informacje szczegółowe: jak dojechać i co się do tej pory działo na XVI poprzednich Spotkaniach z Nauką można znaleźć na stronie:

http://osrodek.ibwpan.gda.pl/index.php/lsn

oraz na Facebooku Spotkań:

https://www.facebook.com/LetnieSpotkaniaZNauka/.

Przechwytywanie