W piśmie Nature Genetics (48, 657-66, 2016) opublikowano pracę opisującą genom marchwi. Złożyły się na nią doświadczenia wykonane w instytucjach USA, Chin, Włoch, Hiszpanii, Argentyny, Turcji i Polski (z Instytutu Biologii i Biotechnologii Roślin UJ). Jest to pierwsza światowa praca, z zakresu genomiki roślin, która obok struktury genomu powala na analizę ewolucyjnej historii gatunku.

1100 lat temu, w Centralnej Azji udokumentowano zabarwienie korzeni marchwi, w Europie pierwsze wzmianki znajdujemy w XVI wieku. Jest to najważniejsza roślina uprawna w rodzinie Apiaceae (m.in. pietruszka, kminek, seler i in). W ostatnich 40 latach zawartość karotenu w marchwi w USA wzrosła w wyniku zabiegów hodowlanych o 40%. Polski wkład do tej pracy m.in. sprowadził się do analizy genetycznej wielu pokrewnych odmian hodowlanych i dzikich.