INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY UPOWSZECHNIANIA NAUKI PAN W 2017 r.

I. Udział czynny w komitetach

1.Inicjatywa Obywatele Nauki. Sekcja „popularyzacja nauki” (Patrycja Dołowy, Magdalena Fikus). Udział w dwu sesjach wyjazdowych w Mądralinie. Praca nad tekstem „propozycji”. Podsumowanie sytuacji w sprawie nowej ustawy – zebranie dyskusyjne w maju 2017

2. Konsultacje w sprawie szkolnych Debat Oksfordzkich. Dwie debaty w LO typu Montessori: „O sytuacji cudzoziemców w Polsce” i „Szczepionki- temat kontrowersyjny” (Magdalena Fikus, Patrycja Dołowy).

3. Udział w Radach (jako przedstawiciel RUN PAN): Zgromadzenie Ogólne PAN, Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, Festiwal Nauki Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, Jury konkursu „Popularyzator Nauki” (Magdalena Fikus). Uczestnictwo w jury konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki "Krok w przyszłość" (Paweł Rowiński).

II. Organizacja imprez popularyzującej naukę, udział aktywny

 1. 1.Seria 4 podwójnych spotkań wykładowo-dyskusyjnych w CNK pod wspólnym tytułem „Drogi do życia”, 2017 rok oraz Kawiarnia Naukowa – 6 stolików, 6 tematów. CNK podejmuje się finansowania imprez, organizacji na własnym terenie, propagacji swoimi kanałami (Robert Firmhofer). Patronat mi.in. Rada Upowszechniania Nauki PAN. Organizatorka części merytorycznej – Magdalena Fikus.
 2. 2.Organizacja Kawiarni Naukowych, Pałac Staszica, „KN Festiwalu Nauki” patronat RUN PAN, raz na miesiąc. Rejestracja elektroniczna spotkań – 15 min. na FB (youtube) Kawiarni i na portalu www.wszechnica.org (Magdalena Fikus).
 3. Wywiad dla portalu wszechnicy, także wykład inauguracyjny spotkania rolniczego organizowanego przez Wszechnicę pod Olsztynem (Magdalena Fikus).
 4. Współpraca z „Kawiarnią Naukową 1A”, Wawer - Tramwaj naukowy, Patronat RUN PAN.

Wykłady : Paweł Moskalik, Ewa Pisula, Magdalena Fikus.

 1. „Letnie Spotkania z Nauką” nad Wdzydzami, organizatorzy Ewa i Marek Kulczykowscy , dwa

miesiące wykładów co sobotę w ośrodku wypoczynkowym PAN. Wykłady: Patrycja Dołowy, Magdalena Fikus., Ewa Kulczykowska.„ Oranżeria Naukowa” - zajęcia dla dzieci przed wykładami Patronat RUN.

 1. 6.Program RUN PAN na XXI FN Warszawa. Trzy wykłady w ramach Klubu „Rośliny nasi towarzysze i przyjaciele” a. „Rośliny – nieznani przyjaciele” (D. Solecka); b. „Puszcza Białowieska, ostatni taki las” (A. Wajrak); c. „Co ciekawego kryje się w ziołach i przyprawach?” (E. Hallman, R. Kazimierczak). Organizacja: Patrycja Dołowy, Magdalena Fikus, Piotr Cieśliński.
 2. Końcowa debata XXI FN w Warszawie „O edytowaniu genów” (Paweł Golik, Jacek Hennig, Magdalena Fikus -prowadzenie).
 3. Epilog XXI Festiwalu Nauki w Teatrze Polskim scena Kameralna. Debata Oksfordzka z tezą „Nauka czyni Boga zbędnym”. Współorganizacja Magdalena Fikus. Patronat RUN PAN.
 4. Festiwal Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile (3-7 IV)pod hasłem „CIAŁO I UMYSŁ” z udziałem członków RUN PAN. Wykłady: Magdalena Fikus, Paweł Golik, Jacek Hennig. Warsztaty: dziennikarski (Piotr Ciesliński) i fotograficzny (Patrycja Dołowy). Kawiarnia Naukowa (Magdalena Fikus, Jacek Hennig, Paweł Golik) o modyfikacjach genetycznych.
 5. Letnie wykłady o nauce w Sejnach. Wykład „O zielonym białku” (sierpień, Magdalena Fikus)
 6. 11.I Festiwal Nauki w Filii AWF Poznań w Gorzowie Wlkp. Wykład inauguracyjny „O genach człowieka” (październik , Magdalena Fikus).
 7. 12.Organizacja, współfinansowanie RUN PAN, patronat nad czterema szkolnymi debatami oksfordzkimi: w Raciborzu, Warszawie, Włodawie, Siedlcach (Patrycja Dołowy). W Liceum Królowej Jadwigi w Siedlcach zastanawiano się, czy „Szczepionki są zbawienne dla ludzkości”. W Debacie wzięły udział dwa2 4-osobowe zespoły (za i przeciw) oraz młodzież z kilku klas. W gronie jury/ekspertów zasiadała pani dyrektor szkoły, pani doktor z siedleckiego szpitala i (Marek Żabka).
 8. XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach (Ryszard Kowalski i Marek Żabka).

Udział wzięło około 20 różnych partnerów współpracujących z Uniwersytetem

Przyrodniczo-Humanistycznym, jako głównym organizatorem.

 1. Ryszard Kowalski uczestniczył w lokalnych festiwalach nauki, zawsze w podwójnej roli jako pracownik UPH i członek RUN. W przeszłości był inspiratorem tych festiwali. Były to: XII

Festiwal Nauki i Kultury w Cegłowie, VIII Festiwal Nauki i Sztuki w Coniewie, V Festiwal Nauki i

Sztuki w Łukowie oraz I Festiwal Nauki i Sztuki w Chynowie.

 1. Prowadzenie Facebooka RUN, (https://www.facebook.com/RUN-PAN-434960486615436/) oraz www.RUN.PAN (Magdalena Fikus, Patrycja Dołowy, Mieczysław Grabianowski)

16. Warsztaty z zakresu wirusologii roślinnej (Beata Hasiów, Poznań 28-29 IX).

17. "Latające kawiarenki naukowe RUN dla uchodźców", organizowane i finansowanie przez RUN PAN (Patrycja Dołowy).

 1. Wykłady w szkołach UD, UTW

„O genach” UTW Bemowo i Mokotów, LO w Gdańsku (Magdalena Fikus).

„Wszyscy jesteśmy mieszańcami - Ewolucja i różnorodność genetyczna człowieka” 8.03.2017, XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, Warszawa. „Czy istnieje naukowe uzasadnienie podziałów rasowych?” – 23.03.2017, Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, Łódź., „Geny i prehistoria” – 28.03.2017, XXXV LO im. Bolesława Prusa, Warszawa (Paweł Golik). „O przyrodzie Australii”, 16. X. UTW w Białej Podlaskiej (Marek Żabka).