Prezentacja Kawiarni naukowej "Czy rządzą nami bakterie?". Dr Paweł Grzesiowski. 16.XI.2015, w Warszawie.


Relacja: Czy rządzą nami bakterie? - dr Paweł Grzesiowski
 

W dniach 06-07 lipca 2015 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty: ,,Identyfikacja wirusów roślin- techniki proteomiczne i mikroskopii elektronowej”. W warsztatach wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas warsztatów odbyły się zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne z zakresu technik proteomicznych, biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej. Studenci mieli możliwość pracy w nowoczesnych laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii oraz w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Współorganizatorem warsztatów był Komitet Cytobiologii PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN.

Główną organizatorką warsztatów była Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, wiceprzewodnicząca RUN PAN, członek Akademii Młodych Uczonych, Komitetu Cytobiologii PAN i Komitetu Ochrony Roślin PAN.