,,Jak wykryć wirusa?......”

W dniach 28.09-29.09.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu odbyły się kolejne warsztaty ,,Jak wykryć wirusa? – nowoczesne techniki w diagnostyce wirusów roślin”, w których udział wzięli studenci i doktoranci kierunków przyrodniczych. Podczas warsztatów odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB, Kliniki Chorób Roślin oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB. Studenci mieli możliwość zapoznania się z technikami biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej wykorzystywanymi do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami dotyczący zagadnień poruszanych podczas zajęć. Wykłady podczas warsztatów wygłosili: dr Marcin Hołysz, Uniwersytet Medyczny, Poznań i dr inż. Piotr Szewczykowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Zajęcia prowadziły: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska prof. IOR-PIB, dr Julia Minicka, dr Katarzyna Trzmiel, mgr inż. Daria Budzyńska i mgr Magdalena Gawlak.

Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN oraz Główny Inspektorat Sanitarny.   Główną organizatorką warsztatów jest dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - członek i Rady Upowszechniania Nauki PAN.

 

Zajęcia laboratoryjne

XVII Letnie Spotkania z Nauką nad jeziorem Wdzydze ruszają już 6 lipca o godzinie 20:00 - inauguracyjny wykład wygłosi prof.  Magda Fikus!

Organizatorami i współorganizatorami Spotkań są Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Instytut Oceanologii PAN, Rada Upowszechniania Nauki, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Każdy wykład poprzedzony jest Oranżerią dla dzieci (zabawa naukowa z dziećmi zaczyna się o 18:30) - oczywiście dorośli też są mile widziani.

Informacje szczegółowe: jak dojechać i co się do tej pory działo na XVI poprzednich Spotkaniach z Nauką można znaleźć na stronie:

http://osrodek.ibwpan.gda.pl/index.php/lsn

oraz na Facebooku Spotkań:

https://www.facebook.com/LetnieSpotkaniaZNauka/.

Przechwytywanie