Laudacja na wręczeniu Nagrody "Złota Róża" przyznawanej za najlepszą książkę polskiego autora
...

Pożegnanie

Zmarł Hilary Koprowski, wybitny lekarz, znakomity wirusolog.

Studia medyczne ukończył w

...
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW zaprasza na Wszechnicę Żywieniową.