Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW zaprasza na Wszechnicę Żywieniową.