,,Jak wykryć wirusa?......”

W dniach 28.09-29.09.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu odbyły się kolejne warsztaty ,,Jak wykryć wirusa? – nowoczesne techniki w diagnostyce wirusów roślin”, w których udział wzięli studenci i doktoranci kierunków przyrodniczych. Podczas warsztatów odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB, Kliniki Chorób Roślin oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB. Studenci mieli możliwość zapoznania się z technikami biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej wykorzystywanymi do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami dotyczący zagadnień poruszanych podczas zajęć. Wykłady podczas warsztatów wygłosili: dr Marcin Hołysz, Uniwersytet Medyczny, Poznań i dr inż. Piotr Szewczykowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Zajęcia prowadziły: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska prof. IOR-PIB, dr Julia Minicka, dr Katarzyna Trzmiel, mgr inż. Daria Budzyńska i mgr Magdalena Gawlak.

Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN oraz Główny Inspektorat Sanitarny.   Główną organizatorką warsztatów jest dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - członek i Rady Upowszechniania Nauki PAN.

 

Zajęcia laboratoryjne

 zwiedzanie CBOKIZ

Wykłąd dr Szewczykowski

zajęcia mikroskop2

powanie