Przyznano tzw "brukselki" dla Polski, czyli wyróżnienia za skuteczność w zdobywaniu unijnych grantów. Zdobyli je w kategoriach:
Duże przedsiębiorstwo - KGHM S.A.
Małe i średnie przedsiębiorstwo - Syntetiks S.A.
Uczelnia – Uniwersytet Warszawski
Instytut - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN


Indywidualne - Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk, zajmuje się stykiem informatyki i matematyki, w tym dowodzeniem twierdzeń o logice w matematyce.  Jeden z najmłodszych profesorów na UW, a także jedyny polski naukowiec, który otrzymał dwa prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w kolejnych programach ramowych; Prof. dr hab. Janusz Hołysz, kierownik pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych na Politechnice Warszawskiej; Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, jeden z pionierów bioinformatyki w Polsce. Jest kierownikiem Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, a także kierownikiem grupy badawczej na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

Laureatom gratulujemy bardzo serdecznie
czytaj więcej >>>