Kadencja 2023-2026

 golikProf. dr hab. Paweł GOLIK

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

http://www.igib.uw.edu.pl

Przewodniczący

Genetyk i biolog ewolucyjny, wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii. Zajmuje się m.in. badaniem funkcji i ewolucji kodowanych jądrowo białek zaangażowanych w metabolizm RNA w mitochondriach, a także wykorzystaniem drożdży do modelowania ludzkich chorób związanych z zaburzeniami jądrowej kontroli ekspresji genomu mitochondrialnego. (fot.J.Ostałowski)


 Dr hab. Aleksandra ZIEMBIŃSKA-BUCZYŃSKA, Prof. PŚ 

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, mikrobiolog, popularyzator nauki; pracuje w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Zawodowo zajmuje się badaniami złożonych zbiorowisk mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technologicznym oraz wykorzystaniem ich potencjału produkcyjnego i biodegradacyjnego w szeroko pojętej biotechnologii.

http://kbs.ise.polsl.pl

www.cpn.polsl.pl

 

 

Mieczysław GRABIANOWSKI

Gabinet Prezesa PAN

Sekretarz

Jestem historykiem z wykształcenia, szczególnie bliska jest mi historia Polski, historia polskiej kultury i edukacji. Nie tylko ze względu na obowiązki zawodowe podejmowałem różne inicjatywy służące upowszechnianiu nauki i dbałości o język polski (Jesień z nauką w Chodzieży, Małe Dyktando Pokutne w Wyszynach).

 

Prof. dr hab. Magdalena FIKUS

Honorowa Przewodnicząca

W działalności naukowej (1959-2009) prowadziła badania (PZH, Uniwersytet Warszawski, IBB PAN) z zakresów: funkcji i struktury kwasów nukleinowych i ich pochodnych, inżynierii genetycznej bakterii i grzybów, właściwości mechanicznych (reologia) błon komórkowych.   Od końcowych lat X X wieku  rozpoczęła aktywną działalność w zakresie dydaktyki (UW, Politechnice Warszawskiej, SGGW, UMCS,  Uniwersytet Pedagogiczny w Siedlcach) i popularyzacji nauki, w szczególności : Warszawski Festiwal Nauki, (Rada Programowa)  Warszawski Piknik Naukowy, Centrum Nauki Kopernik, (Rada Programowa) Kawiarnia Naukowa, Rada Upowszechniania Nauki PAN, prasa, radio i telewizja. W  Wyd Wiedza Powszechna 2 ksiązki popularne :"Inżynierowie żywych komórek" 1977, i "Biotechnologia" 1983.  Wywiad - "rzeka ' rozmowa z Ireną Cieślińską, "Pani Inżynier od życia" wyd Czarne 2017. Ok 150 felietonów "O życiu" w miesięczniku "Delta" wydanych także w formie książkowej w wydawnictwie UW 2016.

Odznaczona Orderem Odrodzenia Rzeczpospolitej, Komandorskim z Gwiazdą w 2018, Medalem im. Mikołaja Kopernika PAN 2023, dwukrotnie tytułem POPULARYZATOR NAUKI przyznawanym przez MNiE i agencję PAP-Nauka w Polsce. W latach 2017-2022 Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN. W 2023 na wniosek RUN Prezes PAN  przyznał jej tytuł honorowej Przewodniczącej RUN. 

Dwoje dzieci (Marta i Łukasz,) i czworo wnucząt (Franciszek, Gabriela, Eryk, Anna)


Prof. dr hab. Ewa BARTNIK

Uniwersytet Warszawski

Genetyk, profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami chorób mitochondrialnych. Popularyzator nauki (nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego i nagroda Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych). Stypendystka Fundacji Alexander von Humboldt w Kolonii w latach 1986-1988. W latach 2006-2009 Członek Science Expert Grup PISA, 2010-2017 członek Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO, od 2015 r. Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Red. Piotr CIEŚLIŃSKI

Redakcja ”Gazety Wyborczej” Warszawa

Jestem fizykiem z wykształcenia i zamiłowania. Dziennikarzem zostałem przypadkiem, gdy na początku lat 90. w wakacje chciałem dorobić do skromnej pensji asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie Warszawskim, która wtedy była warta mniej więcej 25 dolarów. Wszedłem do żłobka na ul. Iwickiej, gdzie na początku mieściła się redakcja Gazety Wyborczej i już tam zostałem. W 1995 roku współtworzyłem nowy dział Nauki w „Gazecie Wyborczej”, jeden z pierwszych popularnonaukowych działów w polskiej prasie. Pracuję tam do dziś, od roku 2013 pełnię funkcję kierownika. Nadal szczególnie bliskie są mi nauki ścisłe, zwłaszcza fizyka i astrofizyka, ale często zdradzam je teraz na rzecz nauk o człowieku, biologii, genetyki, a przede wszystkim neurologii. Nasz mózg jest równie fascynujący i zagadkowy, jak ciemna energia i ciemna materia w kosmosie.


Dr Patrycja DOŁOWY

Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych

Mam dwie wielkie pasje: naukę i sztukę. Pracowałam naukowo w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Praca w laboratorium trochę mnie nużyła, chciałam „wyjść do ludzi”. Jeszcze w czasie studiów doktoranckich zajęłam się działalnością społeczną. Marzyłam o upowszechnianiu nauki.

Po obronie doktoratu, w styczniu 2008 r. zostałam zastępczynią redaktora naczelnego magazynu popularnonaukowego "Academia", a następnie kierowałam działem popularnonaukowym w tygodniku "Przekrój". Obecnie publikuję teksty o nauce w kilku różnych magazynach, prowadzę warsztaty dla dorosłych i dzieci.

W 2012 r. stworzyłam Kawiarnię nauki dla rodziców i dzieci w Fundacji MaMa, która działa w warszawskiej MaMa Cafe. Jestem prezeską Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych i  wiceprezeską Fundacji MaMa. Tworzę fotografie inscenizowane, działam artystycznie w przestrzeni miast, piszę sztuki teatralne.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr hab. Wojciech Łukasz DRAGAN, prof. UJ

Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprzewodniczący (sekretarz) Komitetu Psychologii PAN. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki biologicznych postaw zachowania, roli stresu i czynników wczesnodziecięcych w rozwoju, pomiaru zmiennych psychologicznych oraz uwarunkowań orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Współautor i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor monografii „Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe” uhonorowanej w 2015 roku Nagrodą Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej. Laureat nagród i stypendiów związanych z dorobkiem naukowym (m.in. nagroda Prezesa PAN im. Malewskiego, Nagroda Naukowa Tygodnika Polityka).

Autor bloga popularno-naukowego dotyczącego pogranicza psychologii, genetyki i neuronauki: https://www.facebook.com/genyizachowanie?locale=pl_PL

Fot. © Leszek Zych, Polityka

 

 

Robert FIRMHOFER

Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  

Dr hab. Marcin GRYNBERG

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Jestem biologiem teoretykiem. Zajmuję się głównie sekwencjami białek o niskiej złożoności. W trakcie mojej pracy naukowej zdążyłem pisać do mediów o nauce, prowadzić zajęcia popularyzatorskie w przedszkolach i szkołach, uczyć w szkole (cztery lata w liceum z międzynarodową maturą), być laureatem nagrody PAP za popularyzację nauki (zaplanowanie i realizacja Nocy Badacza), ekspertem w Instytucie Badań Edukacyjnych, firmie Google i Centrum Nauki im. M. Kopernika, pomysłodawcą i wykonawcą projektów nauki obywatelskiej (choćby projektu RóbRazem), współzałożycielem ruchu społecznego Obywatele Nauki oraz pomysłodawcą projektu Edu-Akcja w ramach działań Obywateli Nauki i Stowarzyszenia Otwarte!

 


Prof. dr hab. Jacek HENNIG

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Jestem przyrodnikiem, którego pasjonują wzajemne interakcje roślin i mikroorganizmów chorobotwórczych, do których dochodzi w środowisku. Moje badania dotyczą kaskady wydarzeń, począwszy od rozpoznania przez rośliny obecności intruzów poprzez uruchomienie reakcji obronnych do wytworzenia stanu odporności na infekcje. Więcej informacji o tematyce moich badań jest dostępne na http://plantpath.pl/. Moja pasją pozazawodową jest nurkowanie. Pochłania mnie studiowanie biologii morza a w szczególności biologii koralowców.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. służbowy: 22 592 5720

 


Prof. dr hab. Ewa KULCZYKOWSKA

Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Byłam fizjologiem nerek, byłam radiobiologiem, miałam epizod dydaktyczny, jako fizjolog wśród farmakologów, od 25 lat jestem fizjologiem organizmów morskich…przez przypadek. Obecna pasja to badanie niezwykłych zachowań ryb, które nas ludzi mogą zadziwiać. Lubię być w ruchu, lubię by „działo się”, lubię nowe wyzwania i zadania. Teraz czas na popularyzację nauki, choć badań naukowych nie zamierzam zaniedbywać

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


IMG 9357a

Dr Wacław KULCZYKOWSKI

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Jestem archeologiem zatrudnionym w Zakładzie Edukacji Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuję się średniowiecznymi i nowożytnymi systemami zaoptrywania miast w wodę oraz związanymi z nimi obiektami hydrotechnicznymi. Współtworzyłem uniknalną w Polsce specjalność "Historia w przestrzeni medialnej", w ramach której prowadzę autorskie zajęcia "Historia w grach". Jestem również współwykonawcą naukowych gier komputerowych "Excavate!" oraz "Waterworks!" opartych na moich badaniach historyczno-archeologicznych oraz dwukrotnym finalistą konkursu Popularyzator Roku 2020 i 2022. W 2017 r. otrzymałem Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za „wybitne osiągnięcia w zakresie prowadzenia prac archeologicznych, rewitalizacyjnych i dokumentacyjnych oraz wkład w nowatorskie badanie i ratowanie zabytków kultury na Pomorzu”.

Moja strona: archeonline.pl

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Lek. Paulina ŁOPATNIUK

Gdański Uniwersytet Medyczny

Lekarka, specjalistka patomorfologii, pracownica Katedry i Zakładu Fizjopatologii GUMed, prowadzi jednocześnie prywatną praktykę lekarską w zakresie patomorfologii; od 2015 roku autorka bloga popularnonaukowego „Patolodzy na klatce”, ponadto laureatka przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową nagrody „Popularyzator Nauki” w kategorii Media w XIV edycji konkursu oraz autorka popularnonaukowych książek „Patolodzy. Panie doktorze, czy to rak?” i „Na własnej skórze. Mała książka o wielkim narządzie”.


Dr Anna ŁOSIAK

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Jestem geolożką planetarną specjalizująca się w badaniach nad kraterami uderzeniowymi i powierzchnią innych sztywnych ciał naszego układu słonecznego jak Mars czy Księżyc. Aktywnie zajmuję się także

popularyzacją: projektuję i przygotowuję sztuczną powierzchnię Marsa na potrzeby European Rover Challenge (roverchallenge.eu), wytapiam miedź na Pyrkonie (pyrkon.pl), pisuję artykuły popularnonaukowe, wypowiadam się w mediach i przygotowuję wykłady, warsztaty i inne atrakcje. W swojej pracy staram się pokazać jak ważne jest dokładne zrozumienie funkcjonowania naszej własnej planety, jak i innych ciał niebieskich naszego układu słonecznego.

Pracowałam naukowo w Polsce, USA, Austrii i UK. Otrzymałam nagrody, stypendia badawcze i granty między innymi od: Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship, Narodowego Centrum Nauki czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 

  

Red. Krzysztof MICHALSKI

Polskie Radio, Warszawa

Kierownik Redakcji Wiedza i Społeczeństwo w Programie I Polskiego Radia. Przygotowuje w radiowej Jedynce autorskie programy: „Wieczór Odkrywców” i „Ludzie nauki”, a także naukowe debaty w TVP Kultura. Zajmuje się głównie popularyzacją nauk ścisłych i techniki. Prowadzi także dyskusje o znaczeniu wiedzy dla rozwoju cywilizacji i o społecznych konsekwencjach rozwoju nauki i techniki („Zarodkowe komórki macierzyste – szansa, czy zagrożenie?”, „Blaski i cienie Internetu”, „Nauka i gospodarka”, „Czy zastąpią nas roboty?”).  

 

 

 

 

 


Dr hab. inż. Robert MYSŁAJEK

Uniwersytet Warszawski

Jestem naukowcem, działaczem społecznym i popularyzatorem nauki. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruję Grupą Genetyki Konserwatorskiej. Jestem także jednym z założycieli i wiceprezesem Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" - organizacji pozarządowej specjalizującej się w ochronie dużych ssaków drapieżnych. Moimi naukowymi pasjami są biologia konserwatorska oraz teriologia. W 2014 roku otrzymałem nagrodę Popularyzator Nauki, przyznawaną przez Serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Prof. dr hab. inż. Łukasz SADOWSKI

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska

Jestem inżynierem budownictwa. Moją pasją jest poszukiwanie relacji między  paradygmatami naukowymi  i regułami praktycznymi w budownictwie, szczególnie w inżynierii materiałów budowlanych, badaniach nieniszczących, inżynierii powierzchni, procesach budowlanych i sztucznej inteligencji. Jestem popularyzatorem dywersyfikacji i wspierania najlepszych w nauce, a także zrównoważonego rozwoju i wykorzystania materiałów odpadowych w gospodarce.

https://k82.pwr.edu.pl/pracownicy/lukasz-sadowski


 

Dr hab. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANÒ, prof. ucz.

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim od 2003 r. Zajmuję się historią starożytną, ze szczególnym uwzględnieniem historii starożytnej Palestyny. Opublikował m.in.: Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (Toruń 2012: Monografie FNP) oraz (wraz z K. Stebnicką), Historia Żydów w starożytności: Od Thotmesa do Mahometa, Warszawa: PWN 2020. Byłem profesorem wizytującym m.in. na University of Notre Dame (USA) i Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy). Staram się popularyzować własne badania i mobilizować innych do tego.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


 

Dr hab. Tomasz SULEJ, prof. IP PAN

Instytut Paleobiologii PAN

Jestem paleontologiem. Pracuję w Instytucie Paleobiologii PAN, badam kopalne kręgowce z triasu. Opowiadam o nich gdzie się da, w pociągu, przy ognisku i w salach wykładowych. Przez 8 lat byłem kierownikiem Muzeum Ewolucji IP PAN.