Do 30 września 2016 roku dziennikarze zajmujący się popularyzacją nauki oraz redakcje mogły zgłaszać prace do Konkursu im. Karola Sabatha na najlepszy materiał popularnonaukowy w polskich mediach organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl

Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury w składzie:

prof. Magdalena Fikus, dr hab. Marcin Grynberg, red. Judyta Watoła, red. Dariusz Kortko i red. Krzysztof Michalski.

Konkurs był adresowany do wszystkich dziennikarzy, którzy dzięki swojej pracy popularyzują naukę, medycynę i technikę; zarówno do osób, które przygotowują materiały dla redakcji lub rubryk naukowych, jak i tych dziennikarzy, którzy piszą i mówią o nauce na łamach mediów o profilu ogólnoinformacyjnym czy lokalnym.