mariacki

W dniach 9-10 listopad odbył się w Słupsku, I LO im. Bolesława Krzywoustego festiwal nauki (pierwszy w tej szkole) pod patronatem RUN. Z RUN-u pojechali: dr Patrycja Dołowy, Prof. Andrzej Wiśniewski, Prof. Paweł Golik, Prof. Jacek Hennig, Prof. Marek Żabka, Prof. Ewa Kulczykowska, Prof. Magdalena Fikus.

W programie odbyły się kolejno: wykład Prof. Wiśniewskiego o zjawisku półprzewodnictwa, dwa wykłady Prof. Golika o manipulacjach genetycznych i o historii rodzaju Homo, Prof. Żabki o zwyczajach i życiu pająków, dr Dołowy o brudzie i czystości w równowadze, Prof. Kulczykowskiej o transgenderyzacji ryb. Wieczorem pierwszego dnia Profesorowie Fikus, Hennig i Golik spotkali się w miejscowej restauracji z również miejscową publicznością na dyskusji „kawiarnianej” o GMO. Przed dyskusją zadaliśmy pytanie: „czy obawiasz się GMO?”, na które 19% obecnych dało odpowiedź twierdzącą, po dyskusji na to samo pytanie taką samą odpowiedź udzieliło 5% publiczności. Żartując- oceniliśmy że chciała nam ona sprawić przyjemność, a z konkretnych pytań zadawanych prowadzącym wynikało, że pewne obawy albo rozwiano, albo przeniesiono na płaszczyznę racjonalnych wątpliwości.

Dr Dołowy poprowadziła także warsztaty fotograficzne z udziałem uczniów, którzy wykazali się dużą inwencją w wyborze tematów, dowcipem i kreatywnością.
Wykładowcy odpowiadali na liczne pytania. Obie strony wyraziły nadzieję na przyszłe kontakty Liceum, Słupska i RUNu.

Ozdobą Festiwalu była opowieść nauczyciela fizyki I LO, pana Mirosława Brozisa i mgr Maji Dudek o tegorocznym wyjeździe szóstki uczniów dziś maturalnej klasy IIID na konkurs Fab Learn w San Francisco poświęcony uczniowskim pasjom astronomicznym i projektowi budowy (zrealizowanemu) przenośnego małego planetarium, demonstrowanego w San Francisco a także publiczności szkolnego festiwalu. Warunkiem konkursu były: żeby to był składak, żeby szybko można było złożyć i rozłożyć i żeby był tani, ponieważ uczniowie rozporządzali budżetem 1500 złotych. Zaimponowała konstrukcja przenośnego klimatyzatora!! Internauci i lokalni przedsiębiorcy sfinansowali wylot i pobyt. My obejrzeliśmy fantastyczne zdjęcia Kalifornii i wysłuchaliśmy opowieści o wrażeniu, które na międzynarodowym spotkaniu uczniów wywarli licealiści ze Słupska. Jak powiedział Pan Mirosław, jest dumny z osiągnięć najlepszej klasy w Słupsku, w Polsce i na świecie.

Wdzięczną i myślącą publiczność festiwalu stanowili uczniowie szkół ponadpodstawowych w mieście, prasa, lokalna TV, nauczyciele, samorządowcy. Otwierał Festiwal, obok Pani Dyrektor Barbary Grędeckiej, Prezydent miasta Robert Biedroń, towarzyszyli festiwalowi m.in. p. Krystyna Danilecka-Wojewódzka – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, p. Anna Sadlak – Dyrektor Wydziału Edukacji UM; p. Bogna Winiarczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UM; nauczyciele i pedagodzy, m.in. Wice Dyrektor I LO, p. Jolanta Kołtuniak, p. Rafał Nosewicz – Przewodniczący Rady Rodziców przy I LO.

Wszystkim dziękujemy, szczególne podziękowania należą się dyrekcji, pracownikom LO i uczniom, którzy włożyli wiele wysiłku w sprawne przygotowanie całości i spełnianie "wszystkich" naszych próśb. Dziękuję również naszym wykładowcom, którzy zechcieli uczestniczyć w Festiwalu, często znajdując z trudem czas miedzy innymi swoimi zawodowymi obowiązkami.

Jak zwykle wyjeżdżamy z podobnych imprez z przekonaniem, że jest to pożyteczny i sensowny sposób upowszechniania wiedzy, a także bezpośredniego przybliżania publiczności mniejszych miast sylwetek wybitnych polskich twórców i ich warsztatu pracy.