Odszedł Profesor Marian Grynberg, mądry i dobry Człowiek, profesor fizyki związany z Uniwersytetem Warszawskim oraz Instytutem Fizyki PAN, nauczyciel akademicki dla wielu pokoleń polskich fizyków. Wybitny uczony i popularyzator nauki, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komisji Fizyki Półprzewodników Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (której w latach 1987–1993 był sekretarzem), do 2005 roku wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyjaciel Rady Upowszechniania Nauki PAN, na którego pomoc i wsparcie zawsze mogliśmy liczyć.

 Nigdy nie zasklepiał się jedynie w swojej działce fizyki. Gdy profesor Dawid Shugar powoływał na Wydziale Fizyki nowy kierunek – biofizykę, to właśnie także dzięki staraniom i zaangażowaniu Mariana Grynberga udało się zorganizować go na najwyższym światowym poziomie. W czasie stanu wojennego uchronienie spójności nauki było dla Niego ważne - był członkiem Towarzystwa Krzewienia i Upowszechniania Nauki.

 Wspaniały, uroczy, ciepły. I skromny. Taki był i takim będziemy go pamiętać. Zawsze uśmiechnięty. Miał dla nas wiele życzliwości i cierpliwości. Miał ten niezwykły dar - potrafił mądrze udzielać rad. Nigdy nie miało się przy nim wrażenia, że wartościuje ludzi. Chętnie dzielił się swoją wielką wiedzą i doświadczeniem. Będziemy pamiętać Jego anegdoty i poczucie humoru.

 Bliskim Profesora składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

 Magdalena Fikus i Patrycja Dołowy (w imieniu Rady Upowszechniania Nauki PAN)