Szanowni Państwo!

Koledzy i Koleżanki!

Nauka jest dla naukowca chlebem powszednim. Otaczamy się nią na co dzień i staje się ona przez to nieodłączną i wręcz oczywistą częścią naszej rzeczywistości. Jednak w dobie tak szybkiego rozwoju naukowego i technologicznego, nawet naukowcom nie jest prosto nadążyć. Zamykamy się więc w, często bardzo wąskich, specjalizacjach i nie mamy czasu na opowiadanie o tym, co nas pasjonuje w sposób przystępny dla szerszej publiczności.

               Z tego względu Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk chciałaby zaapelować do Państwa - Naukowców, o pomoc w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Takie społeczeństwo będzie się tworzyć wtedy, kiedy w sposób jasny i przejrzysty o nauce będą mówić fachowcy. Kiedy będziemy pokazywali, że nauka, która nas otacza i tworzy nasz świat może być wyjaśniania merytorycznie w sposób przystępny dla szerokiego odbiorcy. Zachęcamy więc Państwa do współtworzenia wydarzeń upowszechniających naukę w różny sposób, czy to przez festiwale nauki, kawiarnie naukowe, wykłady, warsztaty, blogi popularnonaukowe czy audycje w szeroko pojętych mediach. Zachęcamy również do dialogu popularnonaukowego na specjalistycznych konferencjach naukowych. Sami jesteśmy przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych i głęboko wierzymy, że nasze wzajemne porozumienie oraz tworzenie dobrze funkcjonujących zespołów interdyscyplinarnych będzie możliwe, jeśli sami będziemy do siebie mówić o naszych wąskich specjalnościach w sposób przystępny dla fachowców z innych dziedzin.

               Zdajemy sobie sprawę, że popularyzacja nauki nie zawsze jest dostrzegana i doceniana tak bardzo, jak byśmy chcieli. Wiemy również, że często jest traktowana jako działalność dodatkowa w naszej pracy naukowo-dydaktycznej. Dlatego też chcemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby upowszechnianie nauki w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym stało się ważnym i docenianym elementem pracy naukowca i aby w świetle nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym III misja uczelni była ważnym elementem działalności szkół wyższych.

Licząc na Państwa zrozumienie i wsparcie działań upowszechniania nauki,

 Łączę wyrazy szacunku,

W imieniu Rady Upowszechniania Nauki PAN

                                                                                              Przewodniczący

Prof. dr hab. Paweł Golik

 

 


golik

        RADA UPOWSZECHNIANIA NAUKI

        POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

        Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Golik

        Pałac Kultury i Nauki

        pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

        skrytka pocztowa 24         

        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Warszawa, 15 grudnia 2020 r.

Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych. W murach uczelni publicznych nie powinna więc mieć miejsca promocja tez w oczywisty sposób antynaukowych. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy wzmożenie aktywności grup szerzących treści negujące odkrycia naukowe. Jedną ze stosowanych przez nie strategii uwiarygodniania swojej działalności jest organizowanie wydarzeń w obrębie uczelni wyższych, a nawet we współpracy z nimi. Przykładem takiego działania jest promocja przez Fundację En Arche „teorii inteligentnego projektu”, pseudonaukowej tezy mającej w rzeczywistości na celu krzewienie kreacjonizmu. W listopadzie 2020 r. organizacja ta zorganizowała webinarium pt. Teoria Inteligentnego Projektu 2020 – „Granica ewolucji”, a na rozsyłanych zaproszeniach znaleźć można było adnotację głoszącą, iż jego współorganizatorem jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rada Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk stanowczo sprzeciwia się zrównywaniu treści naukowych z pseudonauką oraz promowaniu wypowiedzi niezgodnych z wiedzą i metodą naukową pod hasłem obrony wolności akademickiej. Pragnie jednocześnie zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji zawartości merytorycznej wydarzeń organizowanych w obrębie uczelni publicznych i/lub pod ich patronatem. Władze uczelni winny stać na straży wysokich standardów edukacyjnych i zapewniać przekazywanie treści mających oparcie w badaniach naukowych.

 

Prof. dr hab. Paweł Golik

Przewodniczący

Rady Upowszechniania Nauki PAN

 

 

 

            Judasz nie przestaje fascynować. Po wiekach złej prasy stał się źródłem inspiracji dla pisarzy, dziennikarzy, chętnie sięgają do tej postaci również reżyserzy filmowi. Co ciekawe pojawiły się nawet nowe ujęcia teologiczne. Chodzi o takich autorów jak Geza Vermes i Hyam Maccoby. Ten pierwszy jest autorem fundamentalnych ustaleń na temat postaci występujących w Nowym Testamencie, ten drugi natomiast podstawowej pracy właśnie na temat mitu Judasza stojącego u źródeł chrześcijańskich wyobrażeń na temat Żydów i judaizmu. Pisze Maccoby: „Może się wydawać, że to dziwny zbieg okoliczności, iż spośród dwunastu uczniów Jezusa ewangeliczna opowieść czyni zdrajcą akurat tego, którego imię jest równocześnie nazwą narodu żydowskiego”. I dodaje: „Został wyznaczony do odegrania zgubnej dla niego, lecz niezbędnej mitologicznej roli, właśnie ze względu na swoje imię”. W taki oto sposób Judasz stał się „figurą sprawczą” historii. Już nie fakty interesują wyznawców Jezusa, ale fantazyjne wyobrażenia.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY UPOWSZECHNIANIA NAUKI PAN W 2017 r.

I. Udział czynny w komitetach

1.Inicjatywa Obywatele Nauki. Sekcja „popularyzacja nauki” (Patrycja Dołowy, Magdalena Fikus). Udział w dwu sesjach wyjazdowych w Mądralinie. Praca nad tekstem „propozycji”. Podsumowanie sytuacji w sprawie nowej ustawy – zebranie dyskusyjne w maju 2017

2. Konsultacje w sprawie szkolnych Debat Oksfordzkich. Dwie debaty w LO typu Montessori: „O sytuacji cudzoziemców w Polsce” i „Szczepionki- temat kontrowersyjny” (Magdalena Fikus, Patrycja Dołowy).

3. Udział w Radach (jako przedstawiciel RUN PAN): Zgromadzenie Ogólne PAN, Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, Festiwal Nauki Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, Jury konkursu „Popularyzator Nauki” (Magdalena Fikus). Uczestnictwo w jury konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki "Krok w przyszłość" (Paweł Rowiński).

Jednym z ważnych obiektów architektonicznych w centrum miasta jest zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, obecnie instytucja kultury działająca pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks wschodni EC1 pełni funkcje kulturalno–artystyczne oraz społeczne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą.

Inwestycja za 45,5 mln zł

 

ZDJBudujemy nowego Kopernika
ROZMOWA Z ROBERTEM FIRMHOFEREM, dyrektorem naczelnym Centrum Nauki „Kopernik”