POSIEDZENIE  RADY  UPOWSZECHNIANIA  NAUKI PAN

W dniu 19 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie, w trybie hybrydowym, Rady Upowszechniania Nauki PAN. Członkowie Rady przyjęli większością głosów Stanowisko w sprawie sposobu komunikacji naukowej dotyczącej tożsamości płciowej (tekst w zakładce „Stanowiska).

Uczestnicy spotkania przedstawili także informację o swoich działaniach związanych z popularyzacją wyników badań oraz omówili plany działalności RUN PAN w najbliższych miesiącach.

Prof. P. Golik, Przewodniczący RUN PAN przedstawił ocenę działalności Rady w obecnej kadencji dokonaną przez zespół powołany przez Prezydium PAN (skan dokumentu poniżej).  

Prof. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, wiceprzewodnicząca RUN PAN przedstawiła z kolei informację o patronatach udzielonych przez Radę i zaproponowała zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Rady Upowszechniania Nauki PAN w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członkowie Rady uznali, że takie spotkanie byłoby też dobrą okazją do rozmowy z Prof. A. Mężykiem, Rektorem Politechniki  Śląskiej, który jest Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na temat Karty Popularyzatora Nauki.

 PDF Opinia Komisji na temat działalności Rady Upowszechniania Nauki PAN