Pod patronatem RUN PAN

 

WARSZTATY POPULARNONAUKOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW
PRZYRODNICZYCH

W dniach 29-30.09.2022 w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu odbyły się warsztaty popularnonaukowe dla studentów kierunków przyrodniczych ,,Nowoczesne techniki do diagnostyki wirusów roślin”. Podczas warsztatów odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB. Studenci mieli możliwość samodzielnej izolacji RNA z porażonych roślin, analizy ilości i jakości wyizolowanego materiału genetycznego oraz przeprowadzenia izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych. Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach praktycznych dotyczących możliwości stosowania transmisyjnej mikroskopii elektronowej do badań z zakresu wirusologii roślinnej. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami dotyczący zagadnień poruszanych podczas zajęć. Wykłady podczas warsztatów wygłosili: dr Marcin Hołysz, Uniwersytet Medyczny, Poznań oraz dr Julia Minicka i dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB. Główną organizatorką wydarzenia była Pani prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska. Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN. Wydarzenie zostało objęte patronatem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

HSSW3581

IMG 8241

IMG 8244 

IMG 8260

IMG 8270

IMG 8280

IMG 8284

IMG 8285

 Fot. IOR-PIB Poznań