W związku ze zmiana miejsca zatrudnienia i wyjazdem zagranicę Redaktor Zagórski wystosował pismo do

...

DZIEŃ CHORÓB RZADKICH

28 lutego 2018 (środa) w godz. 10:00 –16:00 Instytut Biochemii i Biofizyki

...

13 marca 2010 (sobota) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie odbędzie się - w ramach

...
– na spotkaniu Festiwalu Nauki Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych naukowi.pl przyznało tegoroczne
...