O nas

 

Znaczenie i wpływ nauki na współczesne życie rośnie w szybkim tempie. Nie tylko cała cywilizacja techniczna, ale także społeczna i kulturowa rozwijała się razem z nauką Dziś nauka w wielu dziedzinach potrafi nieźle przewidywać przyszłość. Coraz częściej naukowcom zadaje się istotne pytania: o wpływ człowieka na biosferę, o wpływ środowiska modyfikowanego przez cywilizację na życie, o przyszłość naszego Wszechświata, o prognozy demograficzne dla naszego gatunku, o zasoby naturalne…

 

Już ponad 30 lat temu rozpoczęła się w Polsce transformacja ustrojowa. Zaczęła się od ustalenia demokratycznych zasad i instytucji, pozwoliła na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Otworzyły się nowe perspektywy przed edukacją, nauką, umożliwiono bliskie kontakty z całym naukowym światem. O naszej pozycji w świecie i Europie rozstrzygać będzie nie wysiłek fizyczny, a wkład w światową myśl naukową, innowacje techniczne i technologiczne. Inwestycje w naukę w końcowym rozliczeniu zdecydują w Polsce o właściwej opiece medycznej, rozwoju oświaty, kultury, a także o tym, czy nasza zdolna młodzież budować będzie Polskę czy emigrować do innych krajów Europy. Współczesna nauka pokonuje granice państw, w wielu dziedzinach stała się wynikiem pracy licznych, przekraczających 100 członków, zespołów. Podjęliśmy tego typu współpracę pracując zarówno w Polsce, jak i w laboratoriach zagranicznych. Wzrasta stale liczba poza rządowych organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń promujących nauki przyrodnicze i społeczne, rozwój nowych technologii. Pragniemy z nimi współpracować, współpracować także z rosnącą liczbą medialnych inicjatyw – drukowanych i rozpowszechnianych w internecie. Od dobrego wykształcenia społeczeństwa zależeć będzie, czy będziemy rozumieli świat i umieli w nim istnieć i działać na zasadach partnerstwa.

 

Rada Upowszechniania Nauki PAN chce być platformą informacyjną i inicjującą aktywności upowszechniające naukę. Pragniemy wspomagać działania tego typu przedstawicieli świata nauki w społeczeństwie, przedstawiając naukę i pracę naukową jako dziedziny ważne, twórcze, budujące społeczeństwo obywatelskie, tworzące most edukacyjny, zrozumiałe dla każdego. Tylko w ten sposób nauka zyska najważniejszego swojego partnera: Polaków, niezależnie od tego ile mają lat i jaki mają zawód.

 

Magdalena Fikus